Header AD

Ads

[Fshare] LineAge 2 Offline Helios | LineAge II Offline tự Update

LineAge 2 Offline Helios mới nhất, sever offline có thể tự update.

1.Vào thư mục sever chạy Start_servers.bat trong thư mục sever.
2. Vào game bằng L2.exe trong thư mục client nhé ( nhớ chép patch)
3. Nếu muốn update sever trong thư mục server chạy Update.bat để update server.
Hướng dẫn Config và set Admin
Dành cho máy yếu :
1) vào thư mục server \game\config\GeoEngine.ini
2) set CoordSynchronize = -1
3) lưu lại
4) xóa tất cả các file trong geodata spp-l2-helios\game\data\geodata
Quyền admin đây :
1) Chạy sever 
2) kết nối vào database (login: root password: 123456 port: 3310)
3) mở table characters
4) tìm nhân vật của bạn
5) ô accesslevel ghi 100
6) lưu lại

Cách 2 set admin cho tất cả tài khoản :
1. vào thư mục server \game\config\General.ini
2.mở file đó lển sẻ thấy dòng DefaultAccessLevel = 0 
3.sửa lại thành DefaultAccessLevel = 100
4.lưu lại vào game
mở khung chat trong game điền //admin sẽ hiện bảng quản lý admin
Nhận link trực tiếp Fshare/GGDrive không quảng cáo qua
FB hoặc Email, bạn có thể ủng hộ bằng cách click vào hình dưới:


[Fshare] LineAge 2 Offline Helios | LineAge II Offline tự Update [Fshare] LineAge 2 Offline Helios | LineAge II Offline tự Update Reviewed by Thảo Nguyễn on August 15, 2018 Rating: 5

Post AD

Ads