Header AD

[Fshare] MU Webgame Offline 2018

MU Webgame Offline 2018 có cách chơi và đồ họa giống với MU Client huyền thoại tại Việt Nam.
Nhà phát triển: -
Thể loại: Webgame Offline, Game nhập vai
Nhà phát hành: -
Ngày phát hành: - 
Ngôn ngữ game: Tiếng Trung
Dung lượng: 800
Mirrors: Fshare

Nhận link trực tiếp không quảng cáo qua FB hoặc Email, bạn có thể Donate ủng hộ Mygamevn.com tại:
(giá trị tùy tâm, để lại email hoặc link FB, Admin sẽ nhắn tin ngay)  1. http://megaurl.in/uTTQ
  2. http://megaurl.in/8PACtU2
  Pass: mygamevn.com


  Giải nén sever tại ổ D
  Tải Java (search google), cài đặt, copy đường dẫn Program Files/Java/jre ****/bin
  Set JDK (click chuột phải my computer ->advance system setting -> Enviroment Variable --> tại System Variable tìm đoạn PATH --> Edit thêm dấu ; rồi paste đường dẫn trên vào chọn apply.
  Vào chạy PHP Study
  Vào musever chạy các Start.bat tại các thư mục
  Vào 127.0.0.1 regg acc và play (nếu Chrome ko chạy được tại UC Browser hoặc Coccoc
  Cách add kim cương
  Tạo file pay.php thêm nội dung sau:
  <?php
  $username = $_GET['acc'];
  $sid = 1;
  $order_id = date("ymdHis") . mt_rand(100, 999);
  $time = time();
  $amount = 1000000;
  $pay_api_url = "http://127.0.0.1:7517";
  $C['recharge_key'] = "bb74afdf84a84a1c6ff3b5bb05b93eae";
  $data = array(
  'passport' => $username,
  'sid' => $sid,
  'money' => $amount,
  'billno' => $order_id,
  'time' => $time,
  'key' => $C['recharge_key']
  );
  $data['sign'] = md5(http_build_query($data));
  unset($data['key']);
  $url = $pay_api_url.'/pay?' . http_build_query($data);

  $recharge_result = file_get_contents($url);
  $recharge_result = json_decode($recharge_result, true);
  if($recharge_result["status"]==1)
  {
  echo "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">";
  echo "<script>alert('Nạp thành công ".$amount." Kim Cương,chúc bạn chơi game vui vẻ!');location.href='javascript:history.back() ';</script>";
  }
  else{ 
  echo "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">";
  echo "<script>alert('Nạp thất bại, vui lòng thử lại sau!');location.href='javascript:history.back()';</script>";
  }
  ?>
  Vào 127.0.0.1/pay.php?acc=tên tài khoản để add
  [Fshare] MU Webgame Offline 2018 [Fshare] MU Webgame Offline 2018 Reviewed by Nguyễn Quốc Phi on June 11, 2018 Rating: 5

  Post AD