Header AD

Ads

[GGDrive] Dynasty Warrior 9 CODEX

Người chơi tiếp tục khám phá thời Tam Quốc với những Lưu Bị, Quan vũ, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Triệu Vân... thông qua gameplay và nhiều điểm mới lạ.
Title: Dynasty Warriors 9-CODEX
Genre: Action, Adventure, Strategy
Developer: KOEI Tecmo
Publisher: KOEI Tecmo
Release Date: 13 Feb, 2018
Languages: English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese-Brazil, Japanese, Korean
File Size: 35.5 GB / Split 8 parts 4.90 GB CompressedMinimum:
• Requires a 64-bit processor and operating system
• OS: Windows 7/8.1/10 64bit
• Processor: Core i5 2400 or over
• Memory: 6 GB RAM
• Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 or over
• DirectX: Version 11
• Network: Broadband Internet connection
• Storage: 50 GB available space
• Sound Card: 16 bit stereo, 48KHz WAVE file can be played

Recommended:
• Requires a 64-bit processor and operating system
• OS: Windows 7/8.1/10 64bit
• Processor: Core i7 3770 or over
• Memory: 8 GB RAM
• Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 or over
• DirectX: Version 11
• Network: Broadband Internet connection
• Storage: 50 GB available space
• Sound Card: 16bit 5.1ch Surround, 48KHz WAVE file can be played


  1. http://123link.pw/J7RLzKg
  2. http://123link.pw/4skcE
  3. http://123link.pw/k9gfg
  4. http://123link.pw/iXih
  5. http://123link.pw/1Tm9v
  6. http://123link.pw/k8E0sU5q
  7. http://123link.pw/oYwd
  8. http://123link.pw/5JiQz9LƯU Ý: Nếu file đã quá giới hạn tải làm theo hướng dẫn dưới
Bước 1: Lưu về Drive của mình
Thêm chú thích

Bước 2: 
Tạo bản sao cho file đã lưu về
Bước 3:
Tải file bản sao lưu về. Nhớ xóa và vào thùng rác để xóa sau khi tải tránh Drive tràn dung lượng
[GGDrive] Dynasty Warrior 9 CODEX [GGDrive] Dynasty Warrior 9 CODEX Reviewed by Nguyễn Quốc Phi on May 23, 2018 Rating: 5

Post AD

Ads