Header AD

Ads

[MEGA/OneDrive] World of Warcraft Offline 2018 | WOW Offline 2018

World of Warcraft (WoW) vẫn được xem là game MMORPG thành công nhất từ trước tới nay trên toàn thế giới. Cùng trải nghiệm phiên bản offline.Pass giải nén: mygamevn.com


HƯỚNG DẪN CHẠY SEVER:
- Giải nén sever và chạy Jeuties Repack Control.exe
- Chọn các đường dẫn như sau:
Server Path : chọn đến thư mục Jeuties Blizzlike Repack 9.8.5\Core
MySQL Path : chọn đến thư mục Jeuties Blizzlike Repack 9.8.5\Server\MySQL\bin
Apache Path : chọn đến thư mục Jeuties Blizzlike Repack 9.8.5\Server\Apache\bin

Chạy lần lượt 
MySQL Server 
Start the Apache Server
Start the Auth Server 
Start the World Server

Vào 127.0.0.1 để đăng ký tài khoản
Vào client chạy WoW,exe để chơi

Hướng dẫn set và lệnh GM

Cấu hình tối thiểu
Operating system: Windows XP/Vista/7
CPU: Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
Memory: 2GB (1 GB for Windows XP)
Graphics: NVIDIA GeForce 6800
Hard Disk Drive: 25GB

Cấu hình đề nghị
Operating system: Windows 7 x64 (SP1)
CPU: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, AMD Athlon 64 X2 2.6GHz or above
Memory: 4GB 
Graphics: NVIDIA GeForce 8800GT or above
Hard Disk Drive: 25GB


[MEGA/OneDrive] World of Warcraft Offline 2018 | WOW Offline 2018 [MEGA/OneDrive] World of Warcraft Offline 2018 | WOW Offline 2018 Reviewed by Nguyễn Quốc Phi on April 07, 2018 Rating: 5

Post AD

Ads