[Mega/RPG] With Your Destiny Offline (WYD Online)

Mygamevn.com giới thiệu tới các bạn game sever private With Your Destiny Offline với phong cách và đồ họa khá giống với MU online. 
Config card mạng: 192.168.1.10
- Nếu có Vmware, config card Vmware, rồi tắt card mạng thật (chạy sever xong có thể bật lại), nếu không có Vmware thì cứ config card mạng thật.
- Chạy lần lượt 1, 2, 3
- Chạy 4 để vào Client đăng nhập với tài khoản aaaaaa/aaaaaa