Header AD

Ads

[Action/Mega/GGDrive] Nex Machina v1.05.0054

Thế giới của Nex Machina nói về vấn nạn quá phụ thuộc các thiết bị cầm tay thông minh, máy móc ở thời đại này có nhận thức và trí thông minh gấp 10 lần con người. Không cam chịu làm nô lệ, máy móc đã nổi dậy và tiêu diệt loài người...


 
CODEX (963 Mb)

CODEX (963 Mb)
Update Nex Machina 1.04.0027 (75Mb)
Cài đặt: lần lượt cài đặt các bản update
Cấu hình tối thiểu
OS: 64 bit Windows 10 / 8 / 7
Processor: Intel Core i5-4690 or AMD FX-4300
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 2 GB Video RAM - NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R9 270
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 1 GB available space

Cấu hình yêu cầu
OS: 64 bit Windows 10 / 8 / 7
Processor: Intel Core i5-4690 or AMD FX-4300
Memory: 8 GB RAM
Graphics: 4 GB Video RAM - NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 390
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 1 GB available space
[Action/Mega/GGDrive] Nex Machina v1.05.0054 [Action/Mega/GGDrive] Nex Machina v1.05.0054 Reviewed by Nguyễn Quốc Phi on July 11, 2017 Rating: 5

Post AD

Ads