Header AD

Ads

[Webgame] Vương Giả Thiên Hạ Offline

Webgame chiến thuật Vương Giả Thiên Hạ Offline mang phong cách xây dựng công trình và dàn trânPass: mygamevn.com


IP Máy ảo 192.168.200.128
Mở máy ảo, chọn "I moved It", trong màn hình desktop chạy Start Sever.
Vào 192.168.200.128 (dùng UC Browser)
Pass MSSQL sa pass 1234[Webgame] Vương Giả Thiên Hạ Offline [Webgame] Vương Giả Thiên Hạ Offline Reviewed by Nguyễn Quốc Phi on June 15, 2017 Rating: 5

Post AD

Ads