[Webgame] Liệt Hỏa Chính Trình Offline

Liệt Hỏa Chính Trình là webgame offline dạng màn hình ngang với đề tài dã sử khá hấp dẫn.Pass: mygamevn.com
Giải nén tại ổ đĩa D
Chạy Essamp
Chạy Start.BAT để chạy sever
Vào 127.0.0.1, tài khoản chỉ chứa số, ví dụ: 12345678 (test chơi đc trên UC Browser)