[Fshare/RPG] Runeyana - Nhập vai kết hợp Hack&Slash

Runeyana là game nhập vai với lối đánh Hack & Slash khá đẹp mắt và đã tay.Runeyana có bối cảnh là thế giới rộng lớn bạn sẽ nhập vai nhân vật khám phá những vùng đất trên thế giới. Bạn sẽ phải đối phó với sự căng thẳng với những chủng tộc, con người. Sử dụng linh hoạt các loại vũ khí, quyền năng.
Cấu hình
OS: Windows XP and newer
Processor: 2.0 GHz
Graphics: NVidia GeForce 8800
Sound Card: Integrated audio