Header AD

[Webgame] Thần Giới Truyền Kỳ Offline - nhập vai cực chất

Thần Giới Truyền Kỳ là webgame nhập vai 2D phong cách tiên hiệp đặc trưng, Điểm hay là nhân vật trong game mạnh hay yếu không chỉ phụ thuộc vào level mà còn là trang bị, vũ khí, tinh hồn, pet,...


Pass giải nén : skygovn

Bật Essamp -> Chọn bắt đầu
Chạy lần lượt 2-GameServer, 3-LogonServer
Vào 127.0.0.1 để chơi - Log tài khoản toandaik , để trống pass.
Tài khoản MySQL: root - toandaik
Thêm KNB vào navicat với thông tin MYSQL trên vào db sjcq-game table characters tìm tên nhân vật đang chơi điền vào các trường sau: yuanbao (KNB), bind-yuanbao (KNB khóa), gold (vàng), bind-gold (vàng khóa) 
* Lưu ý: tắt server trước khi thêm vàng mới thành công, thêm xong chạy lại và vào game!
[Webgame] Thần Giới Truyền Kỳ Offline - nhập vai cực chất [Webgame] Thần Giới Truyền Kỳ Offline - nhập vai cực chất Reviewed by Unknown on May 14, 2017 Rating: 5

Post AD