Kiếm Thần Quyết Offline Game kiếm hiệp 3D hình ảnh đẹp

Kiếm Thần Quyết Offline có đồ họa cực đẹp dành cho các game thủ mê kiếm hiệp.

Game chạy bằng Client, đăng kí trên nền web sever. Hình ảnh 3D tuyệt đẹp.
http://ouo.io/y2VyCW (1,4 GB - giải nén 4,7 GB)

1.Giải nén trực tiếp ổ D
Bật server chạy [1]Start.bat
2.Vào 127.0.0.1 để đăng kí và vào game bằng Client

Yêu cầu: Đổi font sang China PRC (xem hướng dẫn tại) http://ouo.io/X930se
Mật khẩu cho Account bắt buộc là 123456 nhé.