Header AD

Ads

[Fshare/Chiến thuật] Cossacks 3 Path to Grandeur

Phiên bản cập nhật mới nhất của dòng game chiến thuật Cossacks 3 Path to Grandeur đã chính thức ra lò.Đây là phiên bản cập nhật mới nhất của dòng game Cossack nổi tiếng một thời.
Xem lại bài viết phiên bản trước: Cossack 3 Guardians of the Highlands Cấu hình tối thiểu:
OS: Windows XP/7/8/10
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz / Core i3 1.6GHz / AMD Athlon II X2 280
Graphics: nVidia GeForce 9600 GT / Radeon HD 4830 / Intel HD5000
DirectX: Version 9.0c
Storage: 4 GB available space
Additional Notes: Screen Resolution - 1280x768

Cấu hình đề nghị
OS: Windows XP/7/8/10
Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: nVidia GeForce 560 / ATI Radeon HD 7900 Series
DirectX: Version 9.0c
Storage: 6 GB available space
Additional Notes: Screen Resolution - 1920x1080

[Fshare/Chiến thuật] Cossacks 3 Path to Grandeur [Fshare/Chiến thuật] Cossacks 3 Path to Grandeur Reviewed by Unknown on May 23, 2017 Rating: 5

Post AD

Ads