Header AD

Ads

Tổng hợp các lỗi hay gặp ở Sever


- Đăng nhập bị treo ở phần chọn Sever - Khắc phục : thoát ra đăng nhập lại. Rất may ở sever này việc Relogin ko cần phải thoát hoàn toàn sever rồi chạy lại, các bạn chỉ phải thoát Client thôi 
- Lỗi treo NPC khi click vào. Khắc phục : Lỗi lớn của các Sever trial  . Khắc phục là lại thoát Client thôi
- Đánh quái bị lag mãi ko chết. Khắc phục : Sống chung với lũ
- Mở Mini map lớn ra click vào điểm cần đến để di chuyển nếu bấm ESC nhân vật sẽ chạy bộ tại chỗ . Khắc phục : Chọn điểm cần đến rồi chờ nó chạy xong rồi mới thu nhỏ map


Tổng hợp các lỗi hay gặp ở Sever Tổng hợp các lỗi hay gặp ở Sever Reviewed by Unknown on April 07, 2015 Rating: 5

Post AD

Ads