Step 3 Client

1. Download Client 

4shared
http://ouo.io/YsyMN32. Download Patch
http://ouo.io/lzU6SQ
3. Hướng dẫn
Download về giải nén Client
Download patch chép Folder client và launcher đè vào Client gốc
Chạy file Launcher, đăng kí tài khoản và login