Step 1 : Cài Font China PRC + Active X + Library


Lưu ý : không cài font sẽ không chạy được Sever


Link : 


ACTIVE X + LIBRARY cho bạn nào chạy Sever không được
Link : http://ouo.io/9Q1v8
Giải nén cài đặt 2 file trong đó