[Webgame] Tam Quốc Diễn Nghĩa Offline Việt Hóa

Mygamevn.com giới thiệu tới các bạn game offline Tam Quốc Diễn Nghĩa, webgame offline với lối combat mới lạ.


Ip máy ảo : 192.168.200.128
Config card mạng 192.168.200.0 (admin đã cf sẵn thì không cần)
Chạy máy ảo chọn i moved it 
Pass máy ảo utunbun : root/tuan565
Chạy lệnh ./start để chạy sever
Vào http://192.168.200.128/register.php (dùng UC Browser) để reg acc và chơi.