[Webgame] Thiên Long Quyết Offline (Vmware)

Thiên Long Quyết là webgame 2D offline thể loại kiếm hiệp nhập vai đặc sắc.


Pass giải nén : Mygamevn.xom
Giải nén, Chỉnh subnet IP VMnet 1 là 192.168.128.0 bật máy ảo lên, máy hỏi chọn "I moved It"
Chờ một chút hiện login thì nhập ID/Pass máy ảo là root/123456
Mở SecureCRT
Đợi 1 chút rồi bấm nút xanh có số 1
Click chuột phải vào chỗ IP chon chỗ có chữ N để tạo thêm 1 bảng rồi bấm nút xanh số 2
Chạy lần lượt như thế thêm nút số 3 và số 4.
Vào 192.168.128.129 để đăng kí và chơi 
Nên chơi bằng UC Browser để hỗ trợ tốt nhất