[Webgame] Nhất Chiến Thành Danh Offline


Mygamevn.com gửi tới các bạn webgame sever offline dễ cài Nhất Chiến Thành Danh.1. Giải nén ở ổ D.
2. Chạy file 1 và đợi bốn bảng sever hiện ra + 1 Apache
3. Vào 127.0.0.1 để reg acc và chơi
4. TK MySQL : root/123456