[Webgame] Ngục Quốc Tranh Phách Offline Việt Hóa 80% - Game dàn trận

Game thẻ tướng Ngục Quốc Tranh Phách Offline được Việt Hóa 80% đặc sắc.

Giải nén vào ổ D với đường dẫn D:/YGServer
Việt Hóa: mở file index trong thư mục wwwroot/res tìm dòng có đoạn "var language = "zh_CN" sửa zh_CN thành vn. Save file index lại, xóa cache trình duyệt.
Chạy lần lượt các file 1 - 2.