Update Sever Version 11.1 - Thay đổi chỉ số sever


Update sever giúp luyện level thú vị hơn
Link : http://ouo.io/MT4KnP
Thông tin :
- Kinh nghiệm : Trước kia x 100 nay x 25
- Def quái : nâng 130%
- HP quái : nâng 150%
- Tỉ lệ drop từ 30% lên 50%

   1. Nếu update ko cần lưu giữ thông tin nhân vật cũ tài file về giải nén thả, copy 2 file game.mdb và game.txt repalce vào thư mục sever cũ
   2. Nếu update muốn sử dụng char cũ
     - tải file mới về, mở game.mdb Mới bằng Microsoft Access
     - Mở file game.mdb cũ, ở cột data bên trái click phải vào TBL_char chọn copy
    - Ở fiel game.mdb cũ, click phải TBL_char chọn Delete. Sau đó click phải vào chọn Paste